Adresa :

SLOVAKIA PLAY, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 315
905 01 Senica

Tel. a fax : 034 651 5097
Tel. :            034 651 5575

e-mail : slovakiaplay@slovakiaplay.sk

zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 526/T

IČO : 18 048 595
Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.
Kontaktná osoba :

Ing. Dezider Džačovský
konateľ spoločnosti

Kontaktujte ma v prípade záujmu o prevádzkovanie výherných prístrojov vo Vašom zariadení, ale i s inováciami či prípadnými sťažnosťami, ktoré máte na našu spoločnosť.

Som vďačný za Vaše pripomienky, pretože našu spoločnosť udržujú na vrchole medzi prevádzkovateľmi výherných prístrojov.
SLOVAKIA PLAY, spol. s r. o.,  Senica - všetky práva vyhradené.
prevádzkujeme reálne a videové výherné prístroje
predchádzajúci web
Kontakt