S L O V A K I A   P L A Y

 

 p r e v á d z k u j e m e

 

v á l c o v é   a   o b r a z o v k o v é

 

                         v ý h e r n é   p r í s t r o j e

 

 

  slovakiaplay@slovakiaplay.sk

SLOVAKIA PLAY

 

prevádzkuje výherné prístroje už viac ako 16 rokov na slovenskom trhu.

Poradíme Vám:

·                 aké a

·                 koľko

výherných prístrojov je vhodných do Vášho zariadenia.

 

Pri splnení zákonných podmienok je možné namontovať do Vášho zariadenia aj

jackpot či ruletu

 

 Kontaktujte nás.

 

Po dohode s Vami a na základe Vašej požiadavky sme schopný prevádzkovať vo Vašom zariadení mnohé druhy výherných prístrojov dostupných na slovenskom trhu.

SLOVAKIA PLAY

 

pôsobí na

slovenskom trhu

s výhernými prístrojmi od roku 1991 a patrí medzi

 

- najväčšie a

 

- najdlhšie   

 pôsobiace

 

spoločnosti, na základe čoho sme schopný pre Vás pripraviť výnimočné obchodné podmienky so zárukou Vašej spokojnosti pri plnení dohôd.

 

Naše skúsenosti,

 Vaša výhoda.

 

 

VÝHERNÉ PRÍSTROJE NA MIERU

 

Keďže sme jedna z najväčších spoločností na slovenskom trhu,

 

spoločnosť UNIVERS, spol. s r.o. pripravuje pre nás výherné

 

prístroje podľa našich požiadaviek, tak aby sme sa okamžite

 

prispôsobili zmenám trhu a naši partneri

 

(hlavne VY) boli spokojní z dosiahnutých výsledkov.

A D R E S A :

 

 SLOVAKIA PLAY,

spol. s r. o.

 Hviezdoslavova 315

 905 01 Senica

 

 T E L.   A   F A X :

 

 +421 34 651 5097

 

E - M A I L :

 

slovakiaplay@slovakiaplay.sk

 

Zapísaná v OR OS Trnava,

oddiel Sro, vložka č. 526/T

K O N T A K T N Á   O S O B A :

 

Ing. Dezider Džačovský

 

konateľ spoločnosti

 

Kontaktujte ma v prípade záujmu o prevádzkovanie výherných prístrojov vo Vašom zariadení, ale i s inováciami či prípadnými sťažnosťami, ktoré máte na našu spoločnosť.

 

 Som vďačný za Vaše pripomienky, pretože našu spoločnosť udržujú na vrchole medzi prevádzkovateľmi výherných prístrojov.

U N I V E R S, spol. s r. o.

Hviezdoslavova 315

905 01  Senica

 

tel.: +421 34 651 5097

 

www.univers.sk